Sobre l'atenció

 
CONSIDERACIONS PEDAGÒGIQUES
Aprenentatge i atenció formen un binomi inseparable. Una cosa no és possible sense l’altra. Allà on situem l’atenció és possible conèixer o saber; allà on no la situem no és possible conèixer o saber. Si bé això és fàcil d’entendre, no ho és tant de dur a la pràctica, perquè en general a les persones ens resulta complicat mantenir una atenció contínua, sense talls, en un objecte de coneixement. El motiu que fa que sigui difícil és que no és un procés que es pugui crear a voluntat.

Una atenció contínua i sostinguda és el que hi ha darrera d’allò que anomenem concentració, que no és altra cosa que un estat d’atenció plena al present que s’esdevé.

Qualsevol programa de formació que vulgui generar aprenentatge hauria de tendir, idealment, a aconseguir mantenir els assistents en un estat d’atenció plena. Com fer-ho? Hi ha algun recurs que, des d’un punt de vista pedagògic, sigui capaç d’atrapar l’atenció fixant-la en el moment present? La resposta, segons la nostra experiència, és que sí. Una formació té impacte i ens atrapa quan combina novetat i sorpresa en les seves aportacions, bellesa en els seus plantejaments i un mapa precís que ens acompanyi en la pràctica.

Durant el temps en què hem preparat el Integral Leadership Training sempre hem tingut presents aquests tres aspectes. L’element sorpresa ve donat pel seu carácter pioner, essent com és el primer programa de lideratge al nostre país que té com a marc de referència la Teoria Integral. L’element bellesa sorgeix a mesura que el Mapa Integral es desplega oferint una nova perspectiva per observar el món i adquirir comprensió. L’element pràctic tenyeix tot el procés i compta amb un mapa que ens permet saber en cada moment on estem, com anem i quins camins podem prendre.

És per això que el programa Integral Leadership Training cobreix simultàniament tres aspectes clau:  Aprendizaje y Atención ILT Conocer
1. CONÈIXER
Una part teòrica, imprescindible per conèixer el Mapa Integral, la seva estructura i el seu funcionament. Fent servir el mapa els assistents amplien la seva perspectiva, prenen consciència d’aspectes de si mateixos que els eren velats i aprenen a utilitzar-lo com a eina d’indagació i anàlisi de qualsevol procés o esdeveniment.
Aprendizaje y Atención ILT Practicar
2. PRACTICAR
Una part pràctica i operativa. El Mapa Integral permet a cada participant conèixer-se millor a si mateix, entendre la pròpia manera de funcionar, trobar el mode únic i particular de resoldre les dificultats amb les que es troba i veure el ventall de possibilitats que s’obren per créixer com a líder. El programa està pensat perquè des del primer dia els assistents obtinguin elements i disposin de recursos d’aplicació immediata a la feina.
Formación ILT Conocer
3. ARRELAR
Una part que permet integrar el mapa en un mateix creant un centre de gravetat a través del qual observar el món. El líder va forjant un tipus de lideratge integral, inclusiu, conscient, que abraça múltiples perspectives i que, finalment, es concreta en un nou mode de fer i de ser que li permet posar en joc la millor versió de sí mateix.