Noms i formes

La força de la comprensió
by Carles Flo
En una de les seves conferències, el filòsof Alan Watts deia:

“A l’arbre del jardí que produeix pomes cada estiu l’anomenem pomer degut a les pomes, que és el que l’arbre fa.”

El fer és una cosa a la què, en general, donem molta importància. En l’àmbit professional saber què fan els altres és molt pràctic. Ens serveix per concloure, per exemple, que si se’ns espatlla l’ordinador val més avisar a un tècnic informàtic que a un lampista.

En el nostre món per comunicar-nos i saber de què estem parlant associem a les coses un nom i una forma. Una poma, per exemple, té un nom i una forma definides que ens permeten diferenciar-la d’un plàtan. Després, el que fem és dotar a les coses de significat, generalment associat al gust o al disgust. És el que fa que algunes persones afirmin que les pomes fuji, tot i tenir una coloració menys vistosa que les pomes royal, són més bones degut a la seva qualitat gustativa. Però hi ha d’altres persones, inclòs l’agricultor que produeix pomes royal, que no hi estaran d’acord.

Si ens permetem la llicència d’agafar la frase d’Alan Watts i la traslladem al concepte lideratge, líder seria aquella persona que lidera, que és el que el líder fa. A diferència de la poma, però, en el cas del liderar no acaba d’estar clara ni la forma ni el significat de l’expressió, ja que cadascú hi diu la seva. És per això que la paraula líder acostuma a anar seguida d’algun adjectiu que la fa més o menys simpàtica.

Quin és, doncs, el problema a l’hora d’intentar definir què és liderar? El problema ve de la manca d’axiomes. Un axioma és una proposició que tothom admet sense discussió i que produeix certesa. D’un pomer se n’esperen pomes. Si el que fa el pomer són plàtans, no hi ha dubte de que el pomer no és tal cosa. D’això en diem certesa. Però, i en el cas del lideratge? Hi ha algun axioma que ens permeti afirmar sense fissures què és liderar i com es fa?

L’extensa literatura sobre management ha intentat, durant anys, acotar el significat de la paraula liderar, delimitant i classificant estils de lideratge. Hem intentat convertir el verb liderar en un objecte, per poder-lo esbossar o definir. Però aquesta és una paraula que defuig les acotacions perquè liderar, més que una cosa, és el resultat d’una suma enorme d’esdeveniments, en el que intervenen moltíssimes variables.

Les variables poden ser d’ordre intern, lligades al coneixement de si mateix que té el líder, i d’ordre extern, relacionades amb un entorn cada vegada més complex i canviant. Tenint en compte aquest fet, quan preparàvem el programa de lideratge que els presentem, va sorgir una pregunta clau. La pregunta és: quina és l’actitud correcta que ha d’adoptar un líder per conèixer-se millor a si mateix i moure’s en un món tan altament complex i canviant?

I la resposta a la que hem arribat és que una actitud correcta és aquella que es deriva d’una força que tendeix a agregar la informació i que és la que aquí ens interessa: la força de la comprensió. El que cerquem, finalment, és assolir allò que alguns anomenen insight, un instant de comprensió plena, de saber, que elimini el dubte, que ens ajudi a prendre decisions i que guiï les nostres accions.

Així doncs, el repte al qual ens enfrontem és com obtenir comprensió per poder respondre amb una actitud correcta a les situacions que com a líders ens toca viure. Per poder-ho fer el que ens cal, des del nostre punt de vista, és un bon mapa que ens guiï. Un mapa sobre desenvolupament humà que ens permeti conèixer com funcionem nosaltres, els altres i el món i que ens aporti indicacions de per on anar per poder expressar tot el nostre potencial.

En aquest programa de lideratge treballem amb el mapa més detallat, comprensiu, inclusiu i complet que l’ésser humà ha estat capaç de desenvolupar fins avui: el mapa integral. Si vol saber-ne més, el convidem a acompanyar-nos. Benvinguts al Integral Leadership Training.